Kokybės politika

2006 m. įstaigoje įdiegta LST EN ISO 9001 kokybės vadybos sistema, kuri 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 m. sertifikacijos viešosios įstaigos LST Sert pakartotinai sertifikuota atitikties sertifikatu, patvirtinančiu, kad įstaigoje kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

2012 m. įstaigoje įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema LST EN ISO/IEC 27001, kuri 2015, 2018, 2021 m. sertifikacijos įstaigos LST Sert pakartotinai sertifikuota atitikties sertifikatu, patvirtinančiu, kad įstaigoje informacijos saugumo valdymo sistema atitinka LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus.

2014 m. įstaigoje įdiegta paslaugų vadybos sistema LST ISO/IEC 20000-1, kuri 2015 m.  sertifikacijos viešosios įstaigos LST Sert sertifikuota  LST ISO/IEC 20000-1 atitikties sertifikatu. Pakartotinai sistema sertifikuota 2018, 2021 m. atitikties sertifikatu patvirtinama, kad įstaigoje paslaugų valdymo vadybos sistema atitinka LST ISO/IEC 20000-1:2019 standarto reikalavimus.

Atnaujinimo data: 2023-10-03