Personalo skaidrumas

  • KVTC pareigybių, į kurias prieš asmenį skiriant į pareigas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją, sąrašas.2022-02-23 sąrašo pakeitimas.
  • Pareigybių, kurias užimantys asmenys KVTC privalo deklaruoti privačius interesus ir funkcijų, kurias vykdantys KVTC darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Atnaujinimo data: 2023-09-18