Kertinis valstybės telekomunikacijų centras dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“.

Projekto tikslas - užtikrinti saugios, patikimos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių plėtrą bei jų kibernetinį saugumą.

Projekto uždavinys - atsižvelgiant į esamą kibernetinės saugos ir Saugiojo tinklo situaciją bei keliamus reikalavimus ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros saugai, suprojektuoti ir sukurti atitinkamus reikalavimus užtikrinantį Saugųjį tinklą bei didelio efektyvumo Kibernetinių atakų prevencijos sistemą.

Projekto rezultatai -  įgyvendinus projektą bus įsigyta ir įdiegta įranga, skirta Saugiojo tinklo (skirto naudoti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, valstybės įmonėms ir viešosioms įstaigoms, įtrauktoms į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą) modernizavimui ir didelio efektyvumo Kibernetinių atakų prevencijos sistemos (DEKAPS) sukūrimui.

Projektas įgyvendinamas nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki  2021 m. gruodžio 31 d.

Projektas vykdomas pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonę „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas - Krašto apsaugos ministerija, projekto partneriai - biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras ir Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos.

Atnaujinimo data: 2023-09-18