Sąveika su Europos Sąjungos ir jos valstybių narių institucijų valdomais informaciniais ištekliais

TESTA NG duomenų perdavimo paslauga užtikrina Saugiojo tinklo paslaugų gavėjų šifruotą ir saugų prisijungimą prie Europos Sąjungos ISA programos projektų ir informacinių sistemų. Lietuvos institucijos per TESTA tinklą gali prisijungti prie daugelio Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų ISA programos projektų. TESTA NG duomenų perdavimo paslauga teikiama Saugiojo tinklo dalyje, atskiroje nuo bendrojo naudojimo tinklų (interneto). Paslaugos teikimui reikalinga galinė įranga, šifruotas duomenų perdavimo kanalas į informacinės sistemos duomenų perdavimui saugumui keliamus reikalavimus atitinkančią Saugiojo tinklo dalį. Perduodamos informacijos teikėjai ir gavėjai yra apjungiami į vieną Saugiojo tinklo vartotojų grupę, kuri tvarkoma vartotojų grupės savininko (tuo pačiu dažniausiai ir perduodamos informacijos tvarkytojo) nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-09-18