Kertinis valstybės telekomunikacijų centras Vyriausybės ir VRM įgaliojimu administruoja Saugųjį tinklą (ST) ir teikia šiame atskirame nuo interneto tinkle saugias telematines paslaugas valstybinėms institucijoms bei užtikrina ryšių su ES administracijomis per TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations, angl.) tinklą http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2097.html

Naudodamos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro teikiamas paslaugas, Lietuvos valstybės institucijos gali bendradarbiauti uždarame TESTA tinkle su:

Svarbiausia ES TESTA tinklo, o tuo pačiu ir ST saugumo politikos sąvoka yra domenas. Domenas yra atskira bendro tinklo dalis, už kurios saugumą ir funkcionavimą visiškai atsakinga konkreti šalis. TESTA tinklo dalis, už kurią atsako Europos Komisija (ši dalis schemoje yra A dalis), vadinama eurodomenu, arba TESTA tinklo kamienine dalimi. Kitaip – Europos domenas (angl. Euro Domain) yra visą Europą apimanti informacijos apdorojimo ir perdavimo integruotų paslaugų (telematikos) visuma. ES šalis narė atsako už savo lokalaus domeno saugumą, kuris dar kitaip vadinamas nacionaliniu tinku (schemoje – C dalis); ST tokiu būdu yra lokalus domenas, arba nacionalinis tinklas. Ypatingą svarbą turi taip pat valstybės narės patalpose esantis tinklų sujungimo taškas, vadinamas eurovartais, arba lokalaus domeno prijungimo taškas (schemoje – B dalis, Local Domain Connection Point, LDCP angl.). Visa TESTA ir ST tinklo saugos politika, grindžiama ES juridiniais aktais, taip pat kitos konkrečios saugumo taisyklės yra aprašomos A, B ir C dalių sąvokomis ir atsakomybių ribomis. Lietuvoje ST tinklas (nacionalinis tinklas) gali būti vadinamas nacionaliniu domenu, o valstybinės institucijos tinklas – institucijos domenu. Kiekvienoje valstybinėje institucijoje turi būti ST vartai (analogiškai eurovartams TESTA tinkle). Pagrindinis eurovartų (kaip ir ST vartų) elementas yra techninės įrangos šifravimo prietaisas (Hardware Encription Device), kurio dėka visa informacija ST tinkle yra perduodama koduotu pavidalu.

TESTA ir ST tinkle turi būti apdorojama neslapta informacija, taip pat slapta informacija iki slaptumo lygio „Riboto naudojimo“ (šiam saugumo lygiui TESTA tinklas ir ST turi būti akredituoti 2005). Naujajame s-TESTA tinkle (programos metai 2006–2009) taip pat turi būti galimybė perduoti informaciją slaptumo lygiu „Konfidencialiai“. Pažymėtina, kad įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ar aukštesne slaptumo žyma, nuo atskleidimo pavojaus reikia apsaugoti elektromagnetinio spinduliavimo izoliavimo priemonėmis.

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, naudodamas atitinkamą saugumo lygį užtikrinančią įrangą, yra susijungęs su IDABC TESTA tinklu per Eurovartus (EuroGate) dvejomis lygiagrečiomis skirtinėmis linijomis. Žemiau yra pavaizduota bendra Lietuvos valstybės institucijų informacijos mainų su ES administracijomis schema.

Atnaujinimo data: 2023-09-18