Adresas Pilies g. 23, 01123, Vilnius

Tel. +370 5 239 1737 (8-17 val.)  

Tel. +370 5 239 1727 (visą parą)

El. paštas: [email protected] 

 

 

KVTC-CERT yra tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimų grupė (angl. computer emergency response team), kurios paskirtis – spręsti įvairias kompiuterinio saugumo problemas, kylančias Saugiajame tinkle (toliau – ST). 2008 m. gegužės 1 dieną įkurtos Informacijos saugumo incidentų tyrimų grupės prioritetas – informacijos saugumo incidentų tyrimas, jų koordinavimas ir prevencija. KVTC-CERT informuoja ir konsultuoja klientus apie informacijos saugumo incidentus, įvairiausius programinius ir techninius sistemų pažeidžiamumus bei informacijos saugumo tendencijas.

 

KVTC-CERT tyrimų grupė atlieka šias informacijos saugumo ir prevencijos bei saugumo kokybės užtikrinimo funkcijas:

  • Reagavimas į informacijos saugumo incidentus;
  • Informacijos saugumo incidentų koordinavimas;
  • Pagalba ir tyrimo vykdymas įvykus informacijos saugos incidentui;
  • Veiklos tęstinumo ir atkūrimo planavimas;
  • Rizikos analizė ir informacijos saugumo konsultacijos.

 

KVTC-CERT apibūdinimas (pagal RFC2350)

 

2009 m. VĮ „Infostruktūra“, Kertinio valstybės telekomunikacijų centro pirmtakei, eksploatuojamam ST tinklui suteikta ir kasmet atnaujinama CERT (Computer emergency response team) akreditacija.

 

2012 m. įmonėje įdiegta informacijos saugumo vadybos sistema LST ISO/IEC 27001:2006, kuri 2015 m. sertifikacijos įstaigos „LST Sert“ pakartotinai sertifikuota atitikties sertifikatu, patvirtinančiu, kad įmonės informacijos sistema atitinka LST ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus.

 

Nuo 2019 m. liepos 1 d. LST ISO/IEC 27001:2017 standartas ir CERT akreditacija buvo atnaujinti ir pritaikyti  Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui. Informacijos saugumo vadybos sistema KVTC pakartotinai įvertinta ir naujas atitikties sertifikatas suteiktas 2021 m. liepos 18 d. 

KVTC, siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų ir informacijos saugumą, pagal standarto LST ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus, formuoja Informacijos saugumo valdymo sistemos politiką, kuri nustato pagrindines informacijos saugumo valdymo kryptis ir tikslus. 

KVTC informacijos saugumo politika.

Norint susipažinti su KVTC informacijos saugumo vadybos sistemos Tinkamumo pareiškimu – prašome kreiptis el. p.: [email protected]

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-03