Nustatytos spartos duomenų perdavimas Saugiojo tinklo naudotojams ir jų struktūriniams padaliniams

Duomenų perdavimas, teikiamas saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – Saugiojo tinklo) dalyje, uždaroje nuo bendrojo naudojimo tinklų (interneto). Prieš paslaugos teikimą atliekama paslaugų gavėjo vietiniame tinkle esančios kompiuterinės ir tinklo įrangos pažeidžiamumo patikra, programinės įrangos skenavimas bei pateikiama ataskaita ir rekomendacijos dėl  identifikuotų pažeidimų šalinimo. Siekiant užtikrinti prie Saugiojo tinklo prijungiamų institucijų tinklų saugumą, bei bendrą Saugiojo tinklo saugumą, vieną kartą per metus atliekama pakartotinė pažeidžiamumo patikra.

Paslaugos teikimui reikalinga galinė įranga, kuri parenkama atsižvelgiant į paslaugų gavėjo greitaveikos ir funkcionalumo poreikius. Kiekvienam paslaugų gavėjui sukuriamas šifruotas duomenų perdavimo kanalas. Perduodamos informacijos teikėjai ir gavėjai yra apjungiami į vieną Saugiojo tinklo vartotojų grupę. 

Atnaujinimo data: 2023-09-18